Loading...
☆ 신규보증업체 입점 하나볼 토도사에서 무조건 보증합니다.☆    ☆ 신규보증업체 입점 마마스 토도사에서 1000% 보증합니다.☆    ☆토도사 제휴 진행중 텔레그램으로 상담☆    ☆토도사 보증 및 안전업체를 이용하시는 것이 안전스포츠의 지름길입니다☆    ☆ 보증업체 이용 후 문제 발생시 토도사에서 100% 보상 해드립니다.
보증업체
보증업체
안전업체
안전업체
안전업체
안전업체

전투 베트남어 제 2탄 - 가라오케, 호텔방에서 사용가능한 베트남어

반지의거지 0 49

베트남 유흥, 밤문화 ( 마사지, 가라오케, 클럽, 대신할 대(代)딸 마사지) 에서 사용할 수 있는 유흥 밤문화 용어입니다.

- 전투 베트남어 제 1탄 다시 올려드립니다..

기본적인 인칭
• 나 = Toi (또이 )
• 당신 = Ban ( 반 )
• 어린 여자에게 = em ( 엠 )
• 나이 많은 여자 = chi ( 찌 )
• 남자에게 = em ( 엠 )
• 나이많은 남자에게 = ( 안 )
• 경찰불러주세요 = Goi cach sat (Goi gang sack)
• 도와주세요 = Cuu toi voi (Coo toy vuyh)
기복적인 회화
안녕하세요: 신 쨔오!(Xin chao)
안녕(Bye) : 땀 비엣(Tam biet) - 헤어질 때
감사합니다 : 깜언 (Cam On), 어른한테는 신(Xin) 깜언!
미안합니다 : 신 로이~(Xin loi)
천만에요(You're welcome) : 컴 꼬 찌(Khong co chi)
싫어요: 또이 컴 틱 (Toi khong thich)
또 만납시다 : 헨 갑 라이 안(엠) (Hen gap lai Anh
영어할 줄 아세요? :엠 꼬 노이 드억 띠응 안 컴?( Em co noi duoc tieng anh khong?)
작업멘트
보통 작업중인 여자에게는 " EM 엠 "으로 불러줘야됩니다
식당에서 종업원 부를때 " 엠어이 "라고 부르면 됩니다.
em ten gi? (엠 떤 찌?) = 이름이 뭐냐?
em bao nhieu tuoi? (엠 바오 니유 또이?) = 너 몇살이냐?
em dep qua.(엠 뎁 꽈~)
너 귀엽다 : 엠 제~ 트엉 (em de thương)
Em thật khả ái! (당신은 너무 사랑 스럽다)
Em hôm nay xinh quá! (너 오늘 너무 예뻐 보이네)
Nàng công chúa xinh đẹp (매력적인 공주님)
Em đẹp rực rỡ (당신은 훌륭해 보입니다)
Em / Chị / Cô thật tuyệt (당신은 훌륭합니다)
Em đẹp như sao băng (당신은 유성과 같이 아름답습니다)
금전관련
이거 얼마에요: 까이 나이 바오 니우 띠엔 # Tien (돈) (Cai nay) Bao nhieu tien?
너무 비싸요 : 막꽈(Mac qua) 또는 닥꽈(Dac Qua)
바가지 씌우지 마세요 : 신 등 노이 탁 (Xin dung noi thach!)
깍아 주세요 : 쟘쟈~ 디 (Giam gia di) 또는 벗쟈~ 디 (Bot gia di)
여자에게 애프터 신청할때
내일 시간 있어요?:응아이 마이 엠 꼬 터이쟌 컴? (Ngay mai em co thoi gian khong?)
감정표현
싫어요: 또이 컴 틱 (Toi khong thich)
정말입니까(Really) : 짝짠 (Chac chan), 텃 스어(That su'a)
진짜?: That khong (텃 컴)이나 That a!(텃 아!)


전투 유흥 밤문화 베트남어 제 2탄
-베트남어는 6개의 성조의 있어서.. 한국어 발음을 표기하지 않고 직접 보여주는게 정확하게 의사 전달이 됩니다..

가라오케 용어
여자를 먼저 볼수 있습니까?Đầu tiên, tôi có thể nhìn cô ấy không?
많이 이뻐쪘다Em đã đẹp lên rất nhiều
외롭다(와우에)Cô đơn
같이 2차 가자!Cùng đi tâng 2 nào
같이 놀러가자.Cùng đi chơi nào
전화번호가 뭐냐?Số điện thoại của em là gì?
나 따라 올래?Đi theo anh nhé?
나랑 잘래?Ngủ cùng anh nhé?
Long타임오케?Ở cùng với anh nhé?
아침까지 있어줘Hãy ở với anh đến sáng nhé
몇번 해줄래?Có thể thêm vài lần nữa không?
결혼했냐?Em đã kết hôn chưa?
나는 아직 결혼 안했다.Anh vẫn chưa kết hôn
일끝나고 만날수 있습니까?Sau khi kết thúc, có thể gặp lại em không?
오늘 나를 재워줄수 있어?Hôm nay có thể cho a ở lại ngủ không?
게산서 주세요Hãy tính tiền cho anh
방안에서 대화
많이 이뻐쪘다Em đã đẹp lên rất nhiều
컨덤있어?Em có mang bao cao su không?
핱아줘(Oral)Hãy dùng miệng giúp anh
빨아줘Hãy mút giúp anh
더 빨리 더 빨리Nhanh hơn nữa nhanh nhanh
더 깊숙히 더 깊숙히Đi sâu vào nữa 
좋았어, 기분좋아?Tuyệt vời, em thấy thế nào?
젖꼭지Núm vú
여자꺼 거시기Cơ quan sinh dục nữ ( âm vật)
남자꺼 거시기Cơ quan sinh dục nam (dương vật)
나는 솔로야Anh sẽ trình diễn cho em xem
내일 다시 만날 수 있어Ngày mai có thể gặp lại em không? 
재탕할래Tiếp tục 1 lần nữa nhé
첨이야?Dạo đầu hả?
아파Đau
내가 전화할께 Anh sẽ gọi điện thoại cho em
오늘 저녁 시간있니(한가하니)?Hôm nay chiều em có rãnh không?
너와 결혼하고 싶어Anh muốn kết hôn với em
난 네 얼굴을 매일 보고 싶어Anh sẽ luôn nhớ gương mặt em mỗi ngày 


스포츠토토 안전연합회
먹튀사이트 먹튀검증 먹튀검색으로 먹튀사이트에 대한 피해를 줄이고자 저희 회원사들은 노력하고 있습니다.

안전업체
안전업체
보증업체
안전업체
0 Comments
제목
보증업체
안전업체
안전업체
안전업체
보증업체
안전업체
보증업체
안전업체